Skip to main content

Convenant lokaal bestuur

Als stadsbestuur, gemeentebestuur of OCMW-bestuur kan je structureel met ons samenwerken. Dat kan door een Convenant af te sluiten.

Convenant lokaal bestuur

Waarom een gemeentelijk toegankelijkheidsbeleid?

Een principiële beleidskeuze voor toegankelijkheid getuigt van een moderne visie op:

 • een duurzame ontwikkeling op het gemeentelijk grondgebied, zowel wat gebouwen, openbare ruimte als dienstverlening betreft.
 • een communicatiebeleid waarbij toegankelijkheid een belangrijke basiskwaliteit is.

Toegankelijkheid is als thema belangrijk voor een ruime doelgroep. Het is een opdracht voor elke schepen binnen het bestuur. Toegankelijkheid krijgt ook een plaats in het meerjarenplan en de bijhorende cyclus van beleid en beheer.

Wil je met ons samenwerken?

Als stadsbestuur, gemeentebestuur of OCMW-bestuur kan je structureel met ons samenwerken. Dat kan door een convenant af te sluiten. Met een convenant engageert het gemeentebestuur zich om structureel aandacht te besteden aan de integrale toegankelijkheid van infrastructuur en diensten. Het gemeentebestuur kan aan interessante voorwaarden beroep doen op onze technische en inhoudelijke ondersteuning: 

 • inhoudelijke ondersteuning bij de ontwikkeling van het toegankelijkheidsbeleid
 • inhoudelijke ondersteuning bij de opmaak van het toegankelijkheidsplan
 • inhoudelijke begeleiding van projecten van de opdrachtgever
 • toegankelijkheidsadvies op maat voor eigen infrastructuur van voorontwerp tot oplevering
 • nazicht van de Vlaamse stedenbouwkundige verordening bij bouwaanvragen
 • toegankelijkheidsonderzoek
 • begeleiding en advies van toegankelijke evenementen
 • vorming
 • helpdesk voor medewerkers van de stad of gemeente

Meer informatie over een convenant vind je terug in de presentatie 'Een convenant met Inter: hoe en wat?' die aan bod kwam tijdens het congres 'Naar een toegankelijke gemeente' op maandag 10 oktober 2016.

Heb je interesse om een convenant met ons af te sluiten? Contacteer ons

Snel naar

Contact

info@inter.vlaanderen

Inter

Tussen mens en omgeving | 011 26 50 30