Skip to main content

Overheden

Inter is een Extern Verzelfstandigd Agentschap. We zijn het expertisecentrum in Vlaanderen op vlak van toegankelijkheid en Universal Design.

 

Overheden

We stimuleren en ondersteunen beleidsmakers op Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau om een daadkrachtig toegankelijkheidsbeleid te ontwikkelen. 

Snel naar

Contact

info@inter.vlaanderen

Inter

Tussen mens en omgeving | 011 26 50 30