Skip to main content

Klachtenprocedure

Als je ontevreden bent over de werking van Inter kan je steeds contact opnemen met onze medewerkers. We gaan graag met je in dialoog en zoeken naar een oplossing. Volstaat de oplossing niet, dan kan je kosteloos een klacht indienen. Je kan dit mondeling (bijvoorbeeld telefonisch) of schriftelijk (per brief of e-mail) doen.

Wat is een klacht?

Dit is een ontevredenheid die geuit wordt door een burger of een organisatie over een handeling door Inter of het nalaten ervan. Een klacht moet concreet zijn. Dat wil zeggen dat ze de identiteit van de persoon en een omschrijving van de feiten moet bevatten.

Bij wie een klacht indienen?

Je richt je klacht rechtstreeks tot de klachtencoördinator van Inter. De klachtencoördinator volgt het volledige proces op. Je krijgt schriftelijk antwoord binnen de 45 dagen nadat we de klacht ontvangen hebben. Je krijgt dan ook een klachtenbehandelaar toegewezen die concreet met jouw klacht aan de slag gaat.

Contactgegevens klachtencoördinator

Inter, Private Stichting Toegankelijk Vlaanderen, Belgiëplein 1, 3510 Hasselt
+32 011 26 50 30
klachtencoordinator@inter.vlaanderen

Hoe een klacht indienen?

Je kan de klachtencoördinator per mail je klacht bezorgen. Voeg daarvoor het klachtenformulier toe als bijlage. Je kan het formulier ook downloaden en per brief bezorgen.

Je kan de klachtencoördinator telefonisch bereiken op het nummer 011 26 50 30. Wil je liever een persoonlijk gesprek, dan kan je een afspraak maken.

De klachtenprocedure is niet van toepassing bij:

  • anoniem ingediende klachten
  • informatievragen en meldingen
  • algemene klachten over beleid, beleidsvoornemens en regelgeving
  • problemen die juridisch al in beroep zitten
  • feiten waarvoor er beroepsmogelijkheden bestaan om het probleem aan te pakken
  • een klacht die al behandeld werd
  • feiten die langer dan 1 jaar geleden plaatsvonden
  • een ongegronde klacht
  • het ontbreken van een belang

Niet tevreden met het antwoord op je klacht?

Als het antwoord onvoldoende oplossing biedt, kan je terecht bij de Vlaamse ombudsman.

Contact

info@inter.vlaanderen

Inter

Tussen mens en omgeving | 011 26 50 30