Skip to main content

Stadsbestuur, gemeentebestuur en OCMW-bestuur

Veel steden en gemeenten werken aan een toegankelijkere samenleving voor hun inwoners. Wij helpen lokale besturen bij het uitwerken van hun toegankelijkheidsbeleid. 

Stads-, gemeente- en OCMW-besturen kunnen hiervoor een convenant afsluiten met Inter.

Heb je interesse om een convenant met ons af te sluiten? Contacteer ons

Samen met vijf pilootsteden en -gemeenten werkten we een Charter en kwaliteitstraject naar een toegankelijke gemeente uit. 

Contact

info@inter.vlaanderen

Inter

Tussen mens en omgeving | 011 26 50 30