Skip to main content

Stadsbestuur, gemeentebestuur en OCMW-bestuur

Veel steden en gemeenten werken aan een toegankelijkere samenleving voor hun inwoners. Wij helpen lokale besturen bij het uitwerken van hun toegankelijkheidsbeleid. 

Stads-, gemeente- en OCMW-besturen kunnen hiervoor een Convenant afsluiten met Inter.

Heb je interesse om een Convenant met ons af te sluiten? Contacteer ons

We werken momenteel samen met vijf pilootsteden en gemeenten aan een traject 'naar een toegankelijke gemeente'.

Contact

info@inter.vlaanderen

Inter

Tussen mens en omgeving | 011 26 50 30