Skip to main content
Frank Geets en Wendy Metten bij het label 'toegankelijk kantoorgebouw'

Eerste label ‘toegankelijk kantoorgebouw’ voor VAC Leuven

Woensdag 12 oktober reikte Inter voor het eerst een toegankelijkheidslabel voor kantoorgebouwen uit. Het eerste label ging naar het VAC Leuven.

Het label toegankelijkheid kantoorgebouwen is een kwaliteitslabel dat we ontwikkelden in opdracht van het Agentschap Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid. Het label is een validatie van de geleverde toegankelijkheidsinspanningen: het is een garantie dat het gebouw toegankelijk is voor personen met een handicap. Uiteraard hebben niet alleen zij hier baat bij, maar is het een meerwaarde voor iedereen. Denk maar aan een mama of papa met een kinderwagen, een leverancier die gepakt en gezakt is of iemand met een gebroken been. Er zijn drie versies van het label:

  • Een A++ label staat voor een excellent gebouw  
    De gebouwen die dit label krijgen, zijn optimaal bruikbaar voor een grote groep van gebruikers. 
  • Een A+ label staat voor een goed toegankelijk gebouw 
    De gebouwen die dit label krijgen, zijn goed toegankelijk voor alle gebruikers (bezoekers en personeel).
  • Een A label staat voor een basis toegankelijk gebouw
    Een gebouw met het A label is bruikbaar, maar soms met wat hulp. Dit label zal eerder het streefdoel zijn voor bestaande gebouwen.

 Het label dat VAC Leuven ontving, is het A label, dat gebruikt wordt voor bestaande gebouwen.

“Een kwaliteitslabel voor toegankelijke kantoorgebouwen is heel erg belangrijk omdat toegankelijkheid een basisrecht en een hedendaagse kwaliteitsnorm is. De Vlaamse overheid wil een voorbeeldrol opnemen op vlak van kwaliteitsvolle, duurzame en toegankelijke gebouwen. Ons label kan inspirerend werken voor bestaande en toekomstige gebouwen, zowel van overheden als in de private sector”, zegt Wendy Metten, Waarnemend Algemeen Directeur van Inter. Zij reikte het label uit en feliciteerde Frank Geets, Administrateur-generaal van het Agentschap Facilitair Bedrijf, met de gerealiseerde aanpassingen.

YouTube-filmpje VAC Leuven: voor en na

13, de nieuwssite voor en over de 40.000 personeelsleden van de Vlaamse overheid, liet twee medewerkers met een handicap het gebouw voor en na de aanpassingen testen. David Mellaerts van het Departement Werk en Sociale Economie en Bert Vandervaeren van het agentschap Jongerenwelzijn zijn enthousiast. "Dit is een grote stap vooruit", vinden ze.

Bekijk de hele reportage 'Toegankelijkheidslabel VAC Leuven' via deze link.

Een label voor alle kantoorgebouwen

Het label kan aangevraagd worden voor alle kantoorgebouwen. Het geldt dus niet alleen voor gebouwen van de Vlaamse overheid. Om het label te behalen, kan je steeds contact met ons opnemen voor een screening of een advies. Lees meer over advies en begeleiding op deze pagina.

Contact

info@inter.vlaanderen

Vestiging Hasselt | Maatschappelijke zetel

Belgiëplein 1, 3510 Hasselt

Vestiging Sint-Niklaas

Parklaan 115b, 9100 Sint-Niklaas

Vestiging Brugge

Abdijbekestraat 9, 8200 Brugge

Vestiging Roeselare

Ardooisesteenweg 73, 8800 Roeselare