Skip to main content

Publicaties - over Inter

Op deze pagina vind je een overzicht van publicaties over onze organisatie.

flyer uitsnede

Folder aanbod en diensten Inter (2017)

Inter streeft naar een toegankelijke en inclusieve samenleving waar iedereen, met of zonder handicap, gelijkwaardig en onafhankelijk aan kan deelnemen.

Inter is jouw partner in toegankelijkheid!

schermopname uit het jaarverslag - inter in cijfers

Jaarverslag 2016

Inter is het Vlaams expertisecentrum voor toegankelijkheid en Universal Design. Samen willen we Vlaanderen een architectuur geven zonder drempels en waarin iedereen, ongeacht fysieke of mentale handicaps, alle kansen krijgt.

2016 was voor Inter het eerste volledige werkjaar. Naast onze kerntaken zetten we daarom nog veel in op het ontplooien van de nieuwe centrale organisatiestructuur met de centrale uitbouw. Dit jaarverslag neemt je mee in ons vernieuwde verhaal waar we vooral trots zijn op de realisaties voor iedereen, samen met alle betrokken actoren.

Contact

info@inter.vlaanderen

Inter

Tussen mens en omgeving | 011 26 50 30