Skip to main content
Plakkaat met naam UD Woonlabo en voordeur van het gebouw

VACATURE: UD Woonlabo zoekt Projectcoördinator Universal Design

Vrijdag 10 november 2016 | Het UD Woonlabo zorgt voor een brede maatschappelijke sensibilisering in functie van levenslang en aanpasbaar wonen. Hiervoor werkt dit centrum nauw samen met ervaringsdeskundigen , de zorgsector en de bedrijfswereld om zo de ontwikkeling en de valorisatie van innovatieve technologieën op gebied van levenslang zelfstandig en zorgeloos wonen en wonen in een zorgomgeving te bevorderen.

De projectcoördinator zal het UD Woonlabo in het komend jaar verder uitbouwen tot een project dat ook daarna nog verder kan doorgroeien, waarbij de samenwerking van de partners versterkt wordt.

Heb je interesse? Lees de volledige vacature hier.

 

Contact

info@inter.vlaanderen

Inter

Tussen mens en omgeving | 011 26 50 30