Overslaan en naar de inhoud gaan

Publicaties - andere thema's

Op deze pagina vind je een overzicht van publicaties die niet bij een van de andere thema's horen.

Draaiboek toegankelijke vaccinatiecentra

Download hier het draaiboek om je vaccinatiecentrum toegankelijk te maken. Zowel op vlak van communicatie als inrichting ondersteunen we, vaak met eenvoudige maatregelen die een wereld van verschil kunnen betekenen als je een handicap hebt of niet goed ter been bent. 

Basistips onthaal en communicatie toegankelijke vaccinatiecentra

Download hier tips voor je onthaalmedewerkers in het vaccinatiecentrum om op een vlotte manier om te gaan met mensen met een handicap.

Tips voor een toegankelijke anderhalvemeter-samenleving

De huidige COVID-19-maatregelen zijn een uitdaging voor iedereen. Zeker voor ouderen, mensen met handicap, een verstandelijke handicap of een autismespectrumstoornis, mensen met een chronische aandoening of met andere bijzondere noden.

Het is belangrijk dat je rekening houdt met deze groepen bij je maatregelen. Zo sluit je niemand onbedoeld uit. Met slimme keuzes en redelijke aanpassingen is veel mogelijk.

Deze tips en aandachtspunten voor een toegankelijke anderhalvemeter-samenleving zijn bestemd voor overheden, grote bedrijven, KMO’s, zelfstandigen, uitbaters van handelszaken, dienstverleners en organisatoren. Samen met 18 gebruikersorganisaties stelden we deze bundel samen.

Contact

Inter

#IedereenOveral | 011 26 50 30