Overslaan en naar de inhoud gaan

Folder aanbod en diensten Inter en folder Inter eventwerking

Inter streeft naar een toegankelijke en inclusieve samenleving waar iedereen, met of zonder handicap, gelijkwaardig en onafhankelijk aan kan deelnemen.

Inter is jouw partner in toegankelijkheid!

Jaarverslag 2020

Ook in het bijzondere jaar 2020 zat Inter niet stil. We goten onze activiteiten in een boeiend jaarverslag.

Onze directeur, Wendy Metten, geeft je graag een persoonlijke inleiding bij dit jaarverslag. Veel leesplezier en laat je inspireren om samen Vlaanderen toegankelijker te maken.

Jaarverslag 2019

De mooie afsluiter van een boeiende eerste werkingsperiode

De eerste werkingsperiode van Inter als nieuwe organisatie viel samen met de Vlaamse regeerperiode 2015-2019. Een boeiende zoektocht naar identiteit, positie en ambitie, met uitdagingen en mooie verwezenlijkingen. Lees hoe we die periode afsloten.

Het jaarverslag bevat vijf hoofdstukken. Elk hoofdstuk begint met een infografiek met cijfers en andere overzichten. Deze elementen staan losjes naast elkaar op een dubbele pagina. Ze zijn daarom moeilijk toegankelijk te maken in de PDF. Daarom kozen we ervoor om de vijf infografieken in een toegankelijk tekstdocument te beschrijven.

Jaarverslag 2018

Samenwerken aan toegankelijkheid: doordacht, structureel en geïntegreerd

Dit jaarverslag kreeg een nieuw kleedje. Geen lijst met al onze verwezenlijkingen dit jaar. Wel verhalen en beelden voor een goed en helder idee van hoe we werken en waar we afgelopen jaar trots op waren.

Nieuw in dit jaarverslag is de onderverdeling in vijf hoofdstukken. Elk hoofdstuk begint met een infografiek met cijfers en andere overzichten. Deze elementen staan losjes naast elkaar op een dubbele pagina. Ze zijn daarom moeilijk toegankelijk te maken in de PDF. Daarom kozen we ervoor om de vijf infografieken in een toegankelijk tekstdocument te beschrijven.

Jaarverslag 2017

Stap voor stap op weg naar een toegankelijk Vlaanderen

2017 was voor Inter een scharniermoment. Na de opstartfase als nieuwe fusieorganisatie in 2016 stoomden we door. Verkennend, gedurfd, doelgericht en te midden van al de initiatieven en beleidsontwikkelingen stelden we onszelf in vraag en zetten we in op een vernieuwde identiteit.

Welkom in onze wereld waar we met iedereen en voor iedereen werk maken van een betere toegankelijkheid in Vlaanderen en daarbuiten. In dit jaarverslag ontdek je onze concrete verwezenlijkingen tijdens het afgelopen jaar.

Jaarverslag 2016

Een eerste volledige werkjaar met mooie realisaties

Inter is het Vlaams expertisecentrum voor toegankelijkheid en Universal Design. Samen willen we Vlaanderen een architectuur geven zonder drempels en waarin iedereen, ongeacht fysieke of mentale handicaps, alle kansen krijgt.

2016 was voor Inter het eerste volledige werkjaar. Naast onze kerntaken zetten we daarom nog veel in op het ontplooien van de nieuwe centrale organisatiestructuur met de centrale uitbouw. Dit jaarverslag neemt je mee in ons vernieuwde verhaal waar we vooral trots zijn op de realisaties voor iedereen, samen met alle betrokken actoren.

Contact

Inter

#IedereenOveral | 011 26 50 30