Overslaan en naar de inhoud gaan

Aangepast sanitair in West-Vlaanderen (update 2022)

In deze brochures vind je een overzicht van het aangepast sanitair aan de Kust, in de Westhoek en de centrumsteden. Per (deel)gemeente zie je een kaart met alle locaties en per adres informatie over de toegankelijkheid. Zo kan je zelf inschatten of het toilet voor jou geschikt is. Alle gedetailleerde gegevens vind je op www.toevla.be. Mogelijk dankzij de provincie West-Vlaanderen. 

De brochures liggen in de infokantoren van de betrokken gemeenten of je kan ze bij ons bestellen. Je kan ze ook downloaden:
De Kust | De Westhoek | Brugge* | Kortrijk | Roeselare
(Brugge verschijnt in de zomer van 2022, hier vind je nog het boekje van 2019)

Iedereen op weg. Op naar een toegankelijk vervoerssysteem in Vlaanderen (2014)

Waar staan we vandaag in Vlaanderen met het toegankelijke openbaar en aangepast vervoer voor personen met een mobiliteitsbeperking? Hoe uiten vervoersarmoede en problemen zich bij deze doelgroep? Hoe kunnen we komen tot een efficiënte oplossing? Dat was de hoofdvraag op het mobiliteitscongres 'Iedereen op weg' en de rondetafelconferentie (13 en 14 oktober 2014).

Integrale leeftijdsvriendelijke toets - Draaiboek voor steden en gemeenten (2016)

Het doel van de 'leeftijdsvriendelijke toets' is thuis ouder worden mogelijk maken, door de woon- en leefomgeving te optimaliseren. Met dit draaiboek willen we gemeenten of steden aanzetten om een 'leeftijdsvriendelijke toets' te doen en toegankelijkheid in de toekomst te verankeren in de werking. Dit draaiboek geeft een methodiek met een stappenplan, aangevuld met praktische tips.

Bestellen kan via de website van Politeia.

Vademecum - Toegankelijk publiek domein (2010)

Het vademecum is geschreven voor ontwerpers, uitvoerders en wegbeheerders. Het bevat richtlijnen voor de inrichting van een publiek domein dat voor iedereen toegankelijk is. het gaat om de veiligheid en het comfort voor iedereen, in het bijzonder voor mensen met een beperking. Deze publicatie kan je niet meer bestellen, alleen nog downloaden. 

Vademecum - Integrale toegankelijkheid van parken (2006)

Het vademecum kadert binnen het Harmonisch Park- en Groenbeheer en spitst zich toe op de integrale toegankelijkheid van parken. Het bevat richtlijnen om een park beter toegankelijk te maken voor iedereen, ook voor mensen met een handicap. Het gaat daarbij niet om de juridische toegankelijkheid, maar om de bereikbaarheid, de betreedbaarheid en de bruikbaarheid van het park voor iedereen. Deze publicatie kan je niet meer bestellen, alleen nog downloaden. 

Wenkenblad - Toegankelijkheid van groengebieden

Het is een kunst om een groengebied toegankelijk te maken zonder het natuurlijke karakter ervan te verstoren. Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van parken en natuurdomeinen te verhogen.

Bestellen kan via info@inter.vlaanderen of op het nummer 011 26 50 30. Vermeld steeds de titel van de publicatie en het gewenste aantal.

 

Wenkenblad - Toegankelijkheid van het publiek domein

Dit wenkenblad levert enkele basisrichtlijnen om de toegankelijkheid van het publiek domein te verhogen. Om dat te doen, maken we gebruik van het DOD-principe.

Bestellen kan via info@inter.vlaanderen of op het nummer 011 26 50 30. Vermeld steeds de titel van de publicatie en het gewenste aantal.

Wenkenblad - Toegankelijkheid van signalisatie in en rond het gebouw

Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van signalisatie en informatie in en rond een gebouw te verbeteren. Het geeft ontwerpers, bouwheren en gebouwverantwoordelijken een aantal tips om de kwaliteit van de informatievoorziening in en rond het gebouw te verhogen.

Bestellen kan via info@inter.vlaanderen of op het nummer 011 26 50 30. Vermeld steeds de titel van de publicatie en het gewenste aantal.

Wenkenblad - Toegankelijkheid van speeltuinen

Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van speeltuinen te verhogen. Het geeft een aantal tips om speelterreinen te ontwerpen die voor iedereen een aangename plek zijn om te vertoeven.

Bestellen kan via info@inter.vlaanderen of op het nummer 011 26 50 30. Vermeld steeds de titel van de publicatie en het gewenste aantal.

Wenkenblad - Toegankelijkheid van voetpaden

Het toegankelijk maken van voetpaden is maatwerk. Dit wenkenblad geeft gemeentelijke diensten, ontwerpers, handelaars en bewoners een aantal tips om voetpaden bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar te maken voor iedereen.

Dit wenkenblad is niet meer beschikbaar in een gedrukte versie. Je kan het wel nog altijd downloaden. Klik op de titel van het wenkenblad of gebruik de downloadlink onderaan deze pagina.

Contact

Inter

#IedereenOveral | 011 26 50 30