Overslaan en naar de inhoud gaan

Beleid

Inter geeft uitvoering aan het Toegankelijkheidsbeleid in Vlaanderen. We werken mee aan een samenleving waar elke mens onafhankelijk en gelijkwaardig aan kan deelnemen.

 

Beleid

Werk maken van toegankelijkheid kan niemand alleen. Om een breed draagvlak te creëren is het belangrijk dat alle actoren samenwerken en met elkaar afstemmen. Zo kunnen we iedereen zijn verantwoordelijkheid laten opnemen. Daarnaast sensibiliseren en informeren we en proberen we anderen ook te activeren en te versterken. We ondersteunen alle overheden, bedrijven of organisaties die een toegankelijkheidsbeleid willen ontwikkelen. Dat doen we zowel op beleidsvlak als procesmatig.

Inter is een Extern Verzelfstandigd Agentschap. We zijn het expertisecentrum in Vlaanderen op vlak van toegankelijkheid en Universal Design. We zijn een onafhankelijke partij en bieden een heel brede dienstverlening. Bouwen aan een inclusieve samenleving en integrale toegankelijkheid is een opdracht voor iedereen. Zowel de private als de publieke sector, kenniscentra en gebruikers zijn belangrijke partners. Wij spelen hierbij een verbindende rol tussen gebruikers, professionelen en het beleid.

Contact

info@inter.vlaanderen

Inter

Tussen mens en omgeving | 011 26 50 30