Overslaan en naar de inhoud gaan

Charter 'Naar een toegankelijke gemeente'

Samen met vijf pilootsteden en -gemeenten werkte Inter het charter ‘Naar een toegankelijke gemeente’ uit. Met dit initiatief wil Inter lokale besturen ondersteunen bij de uitwerking van hun toegankelijkheidsbeleid.

Charter 'Naar een toegankelijke gemeente'

Een toegankelijke gemeente is een gemeente waar iedereen gelijkwaardig en onafhankelijk toegang heeft tot de gebouwen, publieke ruimte, dienstverlening en communicatie. Iedereen kan er comfortabel, kwaliteitsvol en tot op hoge leeftijd wonen, leren, werken, dagelijkse dingen doen, zich verplaatsen en ontspannen. Ook inwoners met een zichtbare of onzichtbare beperking.

Het charter geeft lokale besturen de nodige tools en ondersteuning om een kwaliteitsvol en integraal toegankelijkheidsbeleid uit te werken en na te streven.

Lees het charter 'Naar een toegankelijke gemeente'

Wat houdt het kwaliteitstraject in en waartoe leidt het?

Aan de hand van een referentiekader maken alle deelnemende gemeenten een evaluatieoefening rond het toegankelijkheidsbeleid in de gemeente. Het doel is om het huidige beleid in kaart te brengen maar het is ook een stimulans om nieuwe doelstellingen en acties voor de toekomst vast te leggen en het toegankelijkheidsbeleid te versterken. Zo zal elke gemeente een groeitraject op eigen maat uitstippelen. 

Het doel van het traject is:

  • Input leveren voor een nieuw meerjarenplan
  • Een integraal en geïntegreerd toegankelijkheidsbeleid
  • Een duurzame inbedding van toegankelijkheid en Universal Design in het dagelijks beleid en management, de werking, de dienstverlening en de communicatie van de stad.

Wat zijn belangrijke uitgangspunten van een integraal en geïntegreerd toegankelijkheidsbeleid?

  • Bij de start van elk project denken de gemeenten goed na over de toegankelijkheid voor alle inwoners. Toegankelijkheid voor iedereen moet vanzelfsprekend worden. Alle diensten en inwoners van de gemeente kunnen hieraan meewerken. 
  • De inwoners van een gemeente weten het best welke noden er zijn op vlak van toegankelijkheid en wat er meest dringend aangepakt moet worden. Daarom zal de gemeente veel inspanningen doen om hen op tijd te betrekken bij de uitwerking van nieuwe projecten en het toegankelijkheidsbeleid.
  • De gemeenten willen ook nauw samenwerken met partners die op hun beurt kunnen bijdragen aan een betere toegankelijkheid, zoals vervoersmaatschappijen, nutsbedrijven, huisvestingsmaatschappijen, lokale zelfstandigen …

Hoe kwamen het charter en het kwaliteitstraject tot stand?

De vijf pilootgemeenten Asse, Beringen, Kortrijk, Maldegem en Sint-Niklaas werken al langer aan hun integrale toegankelijkheid en hebben een convenant met Inter. De gemeenten en Inter brachten in kaart wat er allemaal moet gebeuren om de integrale toegankelijkheid verder te verbeteren en te komen tot een sterker toegankelijkheidsbeleid. Zo werkten ze samen aan een referentiekader, een zelfevaluatie en een charter ‘Naar een toegankelijke gemeente’. Ze zochten uit wie hierbij allemaal een rol speelt en welke initiatieven nodig zijn.

Samen met Inter stelden deze steden en gemeenten het charter voor tijdens vijf persmomenten (september 2017). Bij de lancering hadden 23 Vlaamse steden en gemeenten het charter ondertekend.

Steden en gemeenten die het charter ondertekenden

Aalter, Antwerpen, As, Asse, Beringen, Blankenberge, Bree, Brugge, Dilsen-Stokkem, Gent, Hasselt, Hooglede, Ichtegem, Ieper, Jabbeke, Koekelare, Kortrijk, Lummen, Maasmechelen, Maldegem, Mechelen, Middelkerke, Nieuwpoort, Ninove, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas, Sint-Truiden, Wevelgem, Wielsbeke, Zonnebeke, Zwevegem.

Ga naar een overzichtskaart (PDF, 4.4 MB) van Vlaanderen met aanduiding van de convenantgemeenten en de ondertekenaars van het charter.

Richtlijnen voor gemeenten die het charter willen ondertekenen

Nog geen convenant?
De eerste stap naar begeleiding in het traject ‘Naar een toegankelijke gemeente’ kan je zetten door een convenant met Inter af te sluiten.

Heeft je bestuur een convenant met Inter?
Bezorg ons dan het collegebesluit met de bevestiging van de ondertekening van het charter en de naam van de coördinerend ambtenaar aan charter@inter.vlaanderen.

Netwerkmomenten chartergemeenten

Op verschillende netwerkmomenten wisselen gemeenten info uit over het veroop van hun traject en inspireren ze elkaar. Wat dat inhoudt? Dat zie je in deze voorbeelden van presentaties van netwerkmomenten:

  1. Netwerkmoment november 2017 (Kermt en Roeselare) (PDF, 2 MB)
  2. Netwerkmoment mei 2018 (Kortrijk en Kermt) (PDF, 7 MB)
  3. Netwerkmoment november 2018 (Brugge) (PDF, < 1 MB)
  4. Netwerkmoment juni 2019 (Brugge) (PDF, 1.4 MB)

Meer informatie en publicaties

Contact

Inter

#IedereenOveral | 011 26 50 30

Charter 'Naar een toegankelijke gemeente'

050 60 31 22