Overslaan en naar de inhoud gaan

Congres 'Naar een toegankelijke gemeente' - 10 oktober 2016

Het lokaal bestuur staat zeer dicht bij de burger en kan zo een cruciale en versterkende factor zijn om meer toegankelijkheid en Universal Design in de samenleving en het dagelijks leven van mensen te realiseren.

Hoe werkt jouw stad of gemeente aan een doelgericht, geïntegreerd en duurzaam toegankelijkheidsbeleid? Hoe kunnen wij je hierbij ondersteunen?

We bieden je inspirerende getuigenissen en praktijkvoorbeelden van lokale besturen, netwerkmomenten, informatie, inzage en informatie over advies, begeleiding, materiaal en methodieken…

Onderaan deze pagina vind je enkele sfeerfoto's van de dag terug. Ook kan je er de verschillende presentaties downloaden.

Wanneer?

Maandag 10 oktober 2016
9u15 - 15u30

Waar?

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86
1000 Brussel

Hoe bereikt u het Vlaams Parlement? 

 

Programma

9u15 - Registratie, onthaal en koffie in zaal De Schelp
9u45 - Verwelkoming en inleiding door Wendy Metten, waarnemend directeur van Inter
10u00 - Een geïntegreerd toegankelijkheidsbeleid, een puzzel met veel stukken. Betrokken actoren aan het woord.
11u30 - Uitwissel- en presentatietafels, sessie 1
12u00 - Lunch, netwerkmoment
12u45 - Infobeurs
13u45 - Uitwissel- en presentatietafels, sessie 2
14u20 - Uitwissel- en presentatietafels, sessie 3
15u15 - Slottoespraak

Een geïntegreerd toegankelijkheidsbeleid, een puzzel met veel stukken. Betrokken actoren aan het woord... (10 u – 11.30 u)

  • Presentatie Lore Dupont
  • Het belang van visie en strategische keuzes van het beleid om de stad toegankelijker te maken voor iedereen (Schepen Philippe De Coene, stad Kortrijk)
  • Toegankelijkheid en Universal Design, een essentiële voorwaarde bij het voeren van een leeftijdsvriendelijk beleid: een analyse met de integrale leeftijdsvriendelijke toets in Aalst (Kathleen Polders, architect | projectmedewerker bij Inter)
  • De rol van een coördinerend ambtenaar als sleutelfiguur voor het toegankelijkheidsbeleid (Linde Lengeler, ambtenaar toegankelijkheid in Asse)
  • Toegankelijkheidsadvies door experten, het vertrekpunt voor een toegankelijke gemeente (Caroline Delveaux, architect | toegankelijkheidsadviseur bij Inter)
  • Aan de slag met de databank Toegankelijk Vlaanderen, een proefproject over voorbehouden parkeerplaatsen in Beringen (André Caubergs, voorzitter adviesraad in Beringen)
  • Wat kan Inter voor uw stad of gemeente betekenen? Grasduinen door het dienstenaanbod van Inter (Fenneken Spaan, coördinator bij Inter)

Uitwisseltafels (keuze bij inschrijving)

Beleid U 1 - Hoe maakt uw stad of gemeente werk van een integraal toegankelijkheidsbeleid?

Regelgeving U 2 - De rol van het lokaal bestuur bij het aftoetsen van de Vlaamse verordening inzake toegankelijkheid

Participatie U 3 - Hoe dragen ervaringsdeskundigen en adviesraden bij aan het lokaal toegankelijkheidsbeleid?

Beleid U 4 - Onderlinge communicatie tussen diensten en beleidsdomeinen, de toegankelijkheidsambtenaar als spilfiguur

Beleid U 5 - De ontwikkeling van een toegankelijkheidsvisie door het College van Burgemeester en schepenen

Beleid U 6 - Garantie en toezicht op toegankelijkheid bij opstart, uitvoering en oplevering van projecten

Beleid U 7 - Integratie van toegankelijkheid bij de opmaak en ontwikkeling van het meerjarenplan, masterplannen, mobiliteitsplannen, woon(zorg)zones

Presentatietafels (keuze bij inschrijving)

Beleid P 1 - Toegankelijkheid als transversaal thema in het gemeentelijk toegankelijkheidsbeleid (Bart Vermandere en Tine Missinne)
Methode P 2 - De methodiek van de leeftijdsvriendelijke toets Aalst om tot een kwaliteitsvolle en toegankelijke stad of gemeente te komen (Kathleen Polders)
Methode P 3 - Toegankelijkheidsanalyse op publiek domein, een praktijkvoorbeeld uit Genk (Marcel Wijnker)
Methode P 4 - Hoe toegankelijke publieksactiviteiten organiseren in uw stad of gemeente (Bart Parmentier en Thomas Desmet)
Beleid P 5 - De gemeente als bouwheer: Universal Design in procedures, reglementen en vergunningen (Bart Vermandere)
Regelgeving P 6 - Controle regelgeving m.b.t. toegankelijkheid van publieke gebouwen (Caroline Delveaux en Ann Maes)
Vorming P 7 - Professioneel onthaal van burgers met een beperking (Kathleen Smolders)
Samenwerken P 8 - Een convenant met Inter: hoe en wat? (Tine Missinne)
Informatie P 9 - Inter digitaal: presentatie van de nieuwe centrale website en de thematische websites (Michiel Vanhauwaert)
Methode P 10 - Aan de slag met de Toegankelijk Vlaanderendatabank in uw stad of gemeente (Greta Lijnen)
Informatie P 11 - Een introductie over de Vlaamse verordening inzake toegankelijkheid voor leden van adviesraden (Yiling To)
Methode P 12 - BlueAssist draagt bij aan de toegankelijkheid in uw stad of gemeente (Geert Vandewalle)
Lezing UD P 13 - De toepassing van Universal Design in de stad.
Live videoprojectie vanuit het UD Woonlabo in Hasselt, gevolgd door een panelgesprek met internationale experten
Deze lezing gaat door in de namiddag en neemt 2 sessies in beslag.Pete Kercher (UK) + gastpanel
(taal: Engels)

Sfeerbeeld van het plenaire gedeelte in de voormiddag
Informatie over publicaties op de infomarkt tijdens de middagpauze
Informatie over de eventwerking op de infomarkt tijdens de middagpauze
Presentatiemap met informatie over het congres

Contact

info@inter.vlaanderen

Inter

Tussen mens en omgeving | 011 26 50 30