Skip to main content

Mutatie+

Mutatie + (2014-2018) is een proeftuinproject waarin meer dan 20 partners de handen in elkaar hebben geslagen om drie demowoningen te renoveren op een mutatiemoment (leegstand, verkoop, verhuis). Het doel is om te komen tot BEN-woningen (bijna energie neutraal). Inter maakt deel uit van de projectpartners en werkt hierbij vanuit het oogpunt sociale innovatie.

Mutatie+

Mutatie+ streeft naar het levensloopbestendig renoveren van (sociale) woningen op het moment van mutatie. Dat wil zeggen dat bewoners langer in hun woning kunnen blijven wonen. Laag energetisch bouwen en toegankelijkheid gaan hand in hand bij de ontwikkeling van deze nieuwe woonconcepten.

De renovaties gebeuren steeds vanuit drie pijlers: energie, comfort en levenslang wonen. Elke woning wordt op korte tijd gerenoveerd door gebruik te maken van ‘lean’ technieken en het gebruik van modulaire elementen.

Op lange termijn willen we kostenbesparend werken. Samen met de andere partners zoeken we hoe een bredere toepassing mogelijk is in het domein wonen. Dat doen we door kwaliteitseisen en sensibilisering in te zetten.

Concreet gaat het binnen deze proeftuin om sociale huurwoningen in de wijken Vlakveld en Zwartberg in Genk. De doelgroep zijn de huurders van de projectwoningen, maar bij uitbreiding ook heel Limburg, Vlaanderen en de Euregio.
 

Contact

info@inter.vlaanderen

Inter

Tussen mens en omgeving | 011 26 50 30