Overslaan en naar de inhoud gaan

European Accessibility Act (2 december 2015)

Er is een breed maatschappelijk draagvlak voor een integraal toegankelijke samenleving. De principes van Universal Design liggen aan de basis van zo’n samenleving. De principes kunnen we op hun beurt vertalen in enkele grondbeginselen. Integrale toegankelijkheid is essentieel voor een inclusieve en niet-discriminerende maatschappij. Heel wat regionale, nationale en internationale regelgeving en voorschriften bevestigen het belang ervan.

European Accessibility Act (2 december 2015)

Toegankelijkheid is één van de prioriteiten van de Europese strategie 2010-2020 over handicap. Op 2 december 2015 werd de European Accessibility Act in het leven geroepen. Hiermee wil Europa voornamelijk toegankelijkheidseisen binnen de deelstaten op elkaar afstemmen. Het doel moet zijn om drempelverlagend te werken voor alle Europeanen met een beperking. Dat moet bovendien gebeuren op alle belangrijke levensdomeinen. De European Accessibility Act zet de deelstaten aan om bestaande toegankelijkheidseisen te onderzoeken, regelgeving aan te passen en de uitvoering van de eisen op te volgen.

De volledige tekst van de European Accessibility Act kan je lezen op de website van de Europese Commissie.

Contact

info@inter.vlaanderen

Inter

Tussen mens en omgeving | 011 26 50 30