Overslaan en naar de inhoud gaan

Europese richtlijn over toegankelijkheid van overheidswebsites (26 oktober 2016)

Er is een breed maatschappelijk draagvlak voor een integraal toegankelijke samenleving. De principes van Universal Design liggen aan de basis van zo’n samenleving. De principes kunnen we op hun beurt vertalen in enkele grondbeginselen. Integrale toegankelijkheid is essentieel voor een inclusieve en niet-discriminerende maatschappij. Heel wat regionale, nationale en internationale regelgeving en voorschriften bevestigen het belang ervan.

Europese richtlijn over toegankelijkheid van overheidswebsites (26 oktober 2016)

De "Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties" verplicht overheidsinstanties om hun websites, apps en alle inhoud ervan toegankelijk te maken.

  • Nieuwe websites die online gaan vanaf 23 september 2018 moeten toegankelijk zijn.
  • Bestaande websites, gebouwd voor 22 september 2018, moeten toegankelijk gemaakt worden tegen 23 september 2020.
  • Apps moeten toegankelijk zijn vanaf 22 juni 2021.

Om toegankelijk te zijn, moet een website of app voldoen aan de internationale standaard Web Content Accessibility Guidelines, versie 2.1, niveau AA.

De volledige tekst van de Europese richtlijn kan je lezen op de website van de Europese Unie.

Deze richtlijn werd omgezet in Belgiche wetgeving:

Contact

Vestiging Hasselt | Maatschappelijke zetel

Belgiëplein 1, 3510 Hasselt | 011 26 50 30