Overslaan en naar de inhoud gaan

Vlaamse stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (1 maart 2010)

Er is een breed maatschappelijk draagvlak voor een integraal toegankelijke samenleving. De principes van Universal Design liggen aan de basis van zo’n samenleving. De principes kunnen we op hun beurt vertalen in enkele grondbeginselen. Integrale toegankelijkheid is essentieel voor een inclusieve en niet-discriminerende maatschappij. Heel wat regionale, nationale en internationale regelgeving en voorschriften bevestigen het belang ervan.

Vlaamse stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (1 maart 2010)

Integrale toegankelijkheid is breed toepasbaar, maar is zeker belangrijk voor gebouwen. Om dit belang in de verf te zetten riep de Vlaamse Regering op 5 juni 2009 een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid in het leven.  

Inter kreeg bij haar oprichting de exclusieve opdracht om facultatieve  en verplichte toegankelijkheidsadviezen te geven.

De volledige tekst van de Vlaamse stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid vind je terug op de website van Toegankelijk Gebouw.

Verder vind je op www.toegankelijkgebouw.be praktische informatie, goede voorbeelden, aanbevelingen voor ontwerp en uitvoering en praktische tools.

Contact

Inter

#IedereenOveral | 011 26 50 30