Skip to main content

Inter evalueert de Vlaamse stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid

De Vlaamse stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid legt normen op om de minimale toegankelijkheid van publieke gebouwen te garanderen. De verordening is vandaag acht jaar in werking. De tijd is rijp voor een eerste evaluatie. Ook jouw mening is van tel.

Wil je graag deelnemen aan een focusgesprek over de verordening? Vertel het ons op het einde van de enquête. Geef in dat geval wel je telefoonnummer of e-mailadres. Dan kunnen wij je contacteren.

  1. Gebruikers, laat van je horen!

Hoe ervaar jij sinds de invoering van de regelgeving, de toegankelijkheid van publieke gebouwen in Vlaanderen? Duid aan wat je belangrijk vindt en hoe goed of hoe slecht het volgens jou gaat met de toegankelijkheid in Vlaanderen. Geef ons zicht op welke aanpassingen nodig zijn. De enquête invullen duurt maar ongeveer 10 minuten. Je reactie blijft volledig anoniem. 

Deze enquête is bedoeld voor personen met een handicap, personen met een tijdelijke beperking, hun familie, kennissen, ...

Is het door je handicap moeilijk om deze vragenlijst in te vullen? Bel dan naar 011 26 50 30 (vraag naar Kathleen Polders) of mail naar kathleen.polders@inter.vlaanderen. Zij overloopt dan de vragen met jou aan de telefoon.

  1. Omgevingsambtenaren, hoe beoordelen jullie de regelgeving toegankelijkheid?

In hoever ben je vertrouwd met de toegankelijkheidsregelgeving? Hoe controleer je deze regelgeving en wat zijn je ervaringen met de ondersteunende initiatieven? Geef ons zicht op elementen waar bijsturing gewenst is. De enquête invullen duurt maar ongeveer 12 minuten. Je reactie blijft uiteraard volledig anoniem.

  1. Architecten, geef jullie mening!

In hoever ben je vertrouwd met de toegankelijkheidsregelgeving? Wat zijn je ervaringen met deze regelgeving en de ondersteunende initiatieven? Geef ons zicht op elementen waar bijsturing gewenst is. De enquête invullen duurt maar ongeveer 10 minuten. Je reactie blijft volledig anoniem.

Hoe gaan we te werk?

Aan de ene kant evalueren we de implementatie van de toegankelijkheidsverordening en het flankerend instrumentarium.

  • In hoeverre is de toegankelijkheidsverordening gekend en passen ontwerpers en de vergunningverlenende overheden haar toe?
  • Welke knelpunten ondervinden ze hierbij?
  • Leidt dit effectief tot vergunde bouwplannen conform aan de verordening?
  • Wordt het gebouw ook feitelijk gerealiseerd volgens de vooropgestelde toegankelijkheidsnormen? Daarnaast evalueren we ook de inhoud en effectiviteit van de toegankelijkheidsverordening als beleidsinstrument voor een betere toegankelijkheid van de leefomgeving in Vlaanderen.
  • Heeft de verordening onze leefomgeving meer toegankelijk gemaakt?
  • Welke factoren, hefbomen of knelpunten beïnvloeden de effectiviteit van de toegankelijkheidsverordening in goede of slechte zin? Wat zijn hiervan de oorzaken?

Het evaluatietraject loopt af eind februari 2019.

 

Contact

info@inter.vlaanderen

Inter

Tussen mens en omgeving | 011 26 50 30