Overslaan en naar de inhoud gaan

Gebruikers

Lokale adviesraden

Bij de uitvoering van hun meerjarenplan besteden stads- en gemeentebesturen de nodige aandacht aan participatie van de burgers. Het thema toegankelijkheid is een belangrijk agendapunt voor adviesraden van personen met een handicap en de seniorenadviesraad. De lokale adviesraad en Inter hebben een aanvullende opdracht. We streven binnen het convenant met lokale besturen naar een goede wisselwerking tussen de ervaringsdeskundigheid van inwoners, de focus van het beleid en onze expertise.

Vlaamse Ouderenraad

De Vlaamse Ouderenraad ijvert voor een toegankelijkesamenleving, die begrijpbaar en bruikbaar is voor ouderen. Wij ondersteunen en verruimen deze wens. Ons doel is een samenleving waar iedereen waardevol aan kan participeren. We ondersteunen de Vlaamse Ouderenraad onder meer door onze deelname aan de commissie Wonen, Mobiliteit en Veiligheid.

Regionaal netwerkoverleg

Inter speelt een verbindende rol tussen gebruikers, professionelen en het beleid. Regelmatig overleg met doelgroepenorganisaties is daarom belangrijk.

Vlaams Overlegplatform Toegankelijkheid

Inter organiseert het Vlaams Overlegplatform Toegankelijkheid, kortweg VLOT. VLOT brengt gebruikers, beleid en professionelen bijeen om samen te werken aan een beter toegankelijk Vlaanderen. 

De Inter-community: Samen werken aan toegankelijkheid

Ook als ervaringsdeskundige kan je samen met ons werken aan betere toegankelijkheid. Dat kan door je mening en ervaringen met ons te delen. Mogen wij je contacteren om je mening te horen of om aan een vorming of project mee te werken? Word dan lid van onze community en schrijf je in voor onze contactlijst. Inschrijven is volledig vrijblijvend.

Contact

Inter

#IedereenOveral | 011 26 50 30