Overslaan en naar de inhoud gaan

Gebruikers

Lokale adviesraden

Bij de uitvoering van hun meerjarenplan besteden stads- en gemeentebesturen de nodige aandacht aan participatie van de burgers. Het thema toegankelijkheid is een belangrijk agendapunt voor adviesraden van personen met een handicap en de seniorenadviesraad. De lokale adviesraad en Inter hebben een aanvullende opdracht. We streven binnen het convenant met lokale besturen naar een goede wisselwerking tussen de ervaringsdeskundigheid van inwoners, de focus van het beleid en onze expertise.

Vlaamse Ouderenraad

De Vlaamse Ouderenraad ijvert voor een toegankelijkesamenleving, die begrijpbaar en bruikbaar is voor ouderen. Wij ondersteunen en verruimen deze wens. Ons doel is een samenleving waar iedereen waardevol aan kan participeren. We ondersteunen de Vlaamse Ouderenraad onder meer door onze deelname aan de commissie Wonen, Mobiliteit en Veiligheid.

Regionaal netwerkoverleg

Inter speelt een verbindende rol tussen gebruikers, professionelen en het beleid. Regelmatig overleg met doelgroepenorganisaties is daarom belangrijk.

Vlaams Overlegplatform Toegankelijkheid

Inter organiseert het Vlaams Overlegplatform Toegankelijkheid, kortweg VLOT. VLOT brengt gebruikers, beleid en professionelen bijeen om samen te werken aan een beter toegankelijk Vlaanderen. 

Contact

info@inter.vlaanderen

Inter

Tussen mens en omgeving | 011 26 50 30