Skip to main content

Overheden

We stimuleren en ondersteunen beleidsmakers op Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau om een daadkrachtig toegankelijkheidsbeleid te ontwikkelen. 

 

Overheden

We ondersteunen en adviseren overheden bij het integreren van toegankelijkheid en Universal Design in hun dagelijks beleid. 

Vlaams Overlegplatform Toegankelijkheid

Inter organiseert het Vlaams Overlegplatform Toegankelijkheid, kortweg VLOT. VLOT brengt het gebruikers, het beleid en professionelen bijeen om samen te werken aan een beter toegankelijk Vlaanderen.

Snel naar

Contact

info@inter.vlaanderen

Inter

Tussen mens en omgeving | 011 26 50 30