Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo's Gelijke Kansen in Vlaanderen, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Radio 2 en Inter

Dit was 'Iedereen Toegankelijk!' met Inter en Radio 2

Toegankelijkheid is van én voor iedereen. 

Vanaf 9 maart 2018 riepen we op om jouw ideeën en verhalen over toegankelijkheid te delen. Radio 2 en Inter gingen er mee aan de slag.

In de week van 26 maart 2018 had Radio 2 elke dag bijzondere aandacht voor het thema en op vrijdag kon je een live uitzending van De Inspecteur bijwonen in het Centraal Station van Antwerpen. 

Op vrijdag 30 maart 2018 nodigde Inter iedereen uit in BluePoint, Berchem voor het slotevenement van de campagne. Een moment om terug te blikken op de vele reacties, maar ook om vooruit te kijken naar een meer toegankelijke toekomst. 

Vlaamse politieke partijen over toegankelijkheid

Tijdens het slotevent gingen kopstukken van vijf politieke partijen met elkaar in debat rond het thema:"Uw gemeente, voor iedereen toegankelijk?".

Het debat maakte nog maar eens duidelijk hoe belangrijk toegankelijkheid is en hoe het leeft onder de mensen. 

Als opwarmer stelden we de deelnemers drie vragen over hoe hun partij werkt aan een sterk en integraal toegankelijkheidsbeleid. Maar de meeste vragen kwamen uit het publiek. Voor die vele vragen was de tijd zelfs te kort. De panelleden beloofden de antwoorden achteraf te bezorgen. Je leest ze op onze website, onbewerkt zoals we ze van hen doorkregen.

300 berichten over toegankelijkheid via Radio 2

Vanaf 9 maart 2018 kwamen er ideeën en verhalen binnen voor een meer toegankelijke buurt of leefomgeving via de website van Radio 2. Meer dan 300 inzendingen kregen we binnen.

We lazen heel wat inspirerende berichten over wat er goed gaat. Maar het is ook overduidelijk dat er nog veel werk aan de winkel is.

We gaan met deze berichten aan de slag. Een volledig toegankelijk Vlaanderen, daar gaan we voor. Maar dat kunnen we niet alleen. Een goede samenwerking met en ondersteuning aan gemeenten en steden en andere organisaties, ervaringsdeskundigen en professionelen is meer dan ooit nodig.

Inter-slotevent op 30 maart 2018

Op onze Facebookpagina vind je meer foto's. Neem zeker een kijkje!

Ervaringsdeskundigen en professionals gingen in gesprek over toegankelijkheid van gebouwen, mobiliteit en digitale televisie. Comedian Koen Dewulf zorgde voor een muzikaal intermezzo en William Boeva wierp met veel humor een blik op toegankelijkheid.

We stelden VLOT, het Vlaams Overlegplatform Toegankelijkheid, voor. Daarin gaan we in gesprek met verenigingen van personen met een handicap, professionele spelers en beleidsmakers om concrete plannen uit te werken. Ook de pijnpunten die bleken uit de campagne komen aan bod.

We stelden onze leidraad voor: ‘Samenwerken aan een toegankelijke gemeente’.

Een samenleving die iedere burger aan boord neemt: die visie onderschrijft elke politieke partij, elke belangengroep. De goede wil is er. Alleen: hoe vertaalt een politicus die in een partijprogramma en een gemeentelijk beleidsplan? De oplossing: het memorandum ‘Samenwerken aan een toegankelijke gemeente’. Die leidraad reikt de handvatten voor een integraal toegankelijkheidsbeleid. Zeven uitdagingen met de concrete vragen om iedereen aan boord te hijsen. Uiteraard mensen met een handicap, maar net zo goed ouderen en jonge gezinnen, laaggeletterden …

Want elke inwoner moet in zijn gemeente aangenaam kunnen wonen, werken en ontspannen.

'Van toegankelijkheid maken we een prioriteit'. Die beloftevolle boodschap weerklonk in het debat tussen Wouter Beke van CD&V, Ikrame Kastit van Groen, Helga Stevens van N-VA, Willem-Frederik Schiltz van Open VLD en Güler Turan van sp.a.

De publieksvragen die niet beantwoord werden tijdens het debat, publiceerden we, met het onbewerkte antwoord van de partijen, op onze website

 

Contact

Inter

#IedereenOveral | 011 26 50 30