Overslaan en naar de inhoud gaan

Disclaimer en privacy website Inter

Verantwoordelijkheid

Dit is een website van Inter, Private Stichting Toegankelijk Vlaanderen.

Wat voor soort informatie vind je op deze website?

De informatie op deze website is van algemene aard. Ze is niet aangepast aan persoonlijke of bijzondere omstandigheden. Je kan ze dus niet beschouwen als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies.

Ook koppelingen naar andere informatiebronnen en websites geven we je alleen ter informatie. Inter beheert die andere websites niet. We kunnen dus geen zekerheid geven over de kwaliteit of volledigheid ervan.

Inter is niet aansprakelijk voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou kunnen volgen uit de raadpleging of het gebruik van de informatie op deze website. Hetzelfde geldt voor informatie van websites van anderen waar deze site naar verwijst.

Ook is Inter niet aansprakelijk voor problemen met de beschikbaarheid van de informatie door technische fouten of onderbrekingen.

Intellectuele eigendom

Je hebt het recht om de informatie op deze website te bekijken en voor persoonlijk gebruik te downloaden. Onze informatie mag je ook overnemen, op voorwaarde dat je ons als bron vermeldt, volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Je verwijst daarbij naar de website van Inter, Private Stichting Toegankelijk Vlaanderen. Je voegt ook een koppeling toe naar elke webpagina of webdocument waaruit je informatie overneemt.

Deze toestemming geldt niet voor teksten waarbij we uitdrukkelijk beperkingen voor het gebruik vermelden. Voor de overname of het gebruik van multimedia-informatie heb je altijd toestemming vooraf nodig. Multimedia-informatie bestaat onder andere uit geluid, beeld of software.

Je mag het logo van Inter niet kopiëren of gebruiken in andere publicaties zonder onze uitdrukkelijke toestemming. Contacteer ons als je ons logo wil gebruiken.

Inter behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de informatie die we er plaatsen of in het verleden plaatsten.

Bescherming van persoonsgegevens

Inter hecht veel belang aan de bescherming van je persoonlijke levenssfeer. We leven de geldende wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens na. We informeren je zo uitgebreid mogelijk over welke gegevens we verzamelen, waarom we dit doen, hoelang we ze bewaren, wat je rechten zijn en hoe je je rechten kan uitoefenen.

Hier kom je meer te weten over de GDPR-rechten en plichten van onze Inter-event vrijwilligers.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

De meeste informatie op deze site is beschikbaar zonder dat je persoonsgegevens moet doorgeven.

In bepaalde gevallen vragen we persoonlijke informatie. Enkele voorbeelden:

Verzamelen we ook beeld- en geluidsmateriaal?

Tijdens activiteiten georganiseerd of gecoördineerd door Inter maken we soms foto's (bijv. tijdens een opleiding, event, workshop, vergadering, … ). Deze foto’s gebruiken we om de sfeer weer te geven. We kunnen de beelden gebruiken voor publicatie binnen Inter zelf maar ook voor een groter publiek: op papier, op het web of op sociale media.

Kom je liever niet herkenbaar in beeld? Laat het ons weten en we houden er rekening mee. Neem contact op met DPO@inter.vlaanderen en beschrijf de foto(’s) waar het om gaat. Wij doen daarna het nodige.

Wanneer we gericht foto’s maken, zullen we altijd ter plaatse mondelinge toestemming vragen.

Kom je achteraf toch liever niet herkenbaar in beeld? Trek dan je toestemming eenvoudig in met een e-mail naar DPO@inter.vlaanderen. We verwijderen de foto(’s) waar het om gaat.

Wat doen we met je gegevens?

We verzamelen en verwerken je persoonsgegevens alleen maar om jou de informatie of de dienst te geven waar je om vraagt.

We beperken de verwerking van je persoonsgegevens tot wat nodig is om jou die informatie of dienst te bezorgen.

Hoelang bewaren we je gegevens?

We houden je persoonsgegeven bij, maar niet allemaal even lang. Dat hangt af van de diensten of informatie die je van ons krijgt en van de informatie die wij nodig hebben voor onze werking. Wil je meer informatie? Neem dan contact op met DPO@inter.vlaanderen .

Delen we je gegevens met anderen?

Inter deelt je gegevens alleen met onze cloudprovider en onze onlineverwerkingsplatformen. Dat zijn de diensten die de voorzieningen voor informatietechnologie (IT) onderbrengen waarop onze systemen zijn gebouwd. Deze verwerkers verzekeren dat ze passende maatregelen hebben genomen om jouw gegevens te beschermen.

Verder maakt Inter je persoonsgegevens niet bekend aan derden zonder jouw toestemming. Is dat om één of andere reden toch nodig, dan brengen we jou daarvan vooraf op de hoogte. We vragen dan ook die andere partij om passende maatregelen te nemen om jouw gegevens te beschermen.

Hoe beveiligen we je persoonsgegevens?

Inter doet de inspanningen die nodig zijn om te voorkomen dat derden misbruik maken van je persoonsgegevens.

Wat zijn je rechten?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te kijken, de juistheid van je persoonsgegevens na te gaan en eventuele onjuistheden te laten verbeteren. Je kan ons ook vragen om je persoonsgegevens te wissen. Dit doe je door contact op te nemen met de Data Protection Officer binnen Inter via DPO@inter.vlaanderen of op 03 766 49 68.

Ben je na overleg met ons niet tevreden over de manier waarop we met jouw persoonsgegevens omgaan? Dan kan je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

Wijziging en kennisgeving privacybeleid

Inter kan deze privacyregeling aanpassen. Dan vermelden we de wijzigingen op deze pagina.

Na het intreden van de nieuwe privacywetgeving (AVG/GDPR, 25 mei 2018) deden we een aanpassing aan het privacybeleid.

De laatste aanpassing gebeurde op 31/01/2019.

Logbestanden

Tijdens je bezoek aan deze website verzamelt Inter logbestanden met informatie zoals het IP-adres van je computer, laptop, tablet of mobiele telefoon, welke pagina’s je bezoekt en welke browser of webverkenner je gebruikt.

We verzamelen die informatie uitsluitend voor de doorlichting van cijfers en verkeer van bezoekers op onze site. Zo kunnen we het aanbod van onze informatie en diensten beter afstemmen op de behoeften van onze gebruikers.

Cookies

De site maakt ook gebruik van ‘cookies’. Dat zijn kleine informatiebestanden die je browser automatisch bewaart op het toestel waarmee je onze website bezoekt. Dankzij die informatie verloopt je bezoek aan onze site sneller en vlotter.

Als je het gebruik van cookies uitschakelt in je browser, dan kunnen wij je niet verzekeren dat deze website juist werkt.

Meer informatie

Meer over de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer:

Toegankelijkheid

Inter streeft ernaar dat deze website voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk is. Onze website heeft het label van AnySurfer. Dat is een kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Heb je toch een technisch of praktisch probleem? Neem dan snel contact met ons op!

Contact

Vragen over deze disclaimer? Stel ze aan info@inter.vlaanderen of op 011 26 50 30.

Vragen over de AVG/GDPR of de bescherming van persoonsgegevens bij Inter? Stel ze aan DPO@inter.vlaanderen of op 03 766 49 68.

Contact

Inter

#IedereenOveral | 011 26 50 30

Eventwerking

011 26 50 30