Skip to main content

Advies en begeleiding

We zijn maar zo beperkt als de beperkingen die onze omgeving ons oplegt. We willen allemaal op een gelijkwaardige en onafhankelijke manier aan het openbare leven kunnen deelnemen. Daarom is het belangrijk dat de omgeving en de gebouwen waarin we ons voortbewegen, ontworpen zijn volgens de principes van Universal Design.

Foto: © Koen Broos

Advies en begeleiding

Om dat te realiseren bieden we een volledig begeleidingstraject aan. Met volledig bedoelen we van bij het eerste schetsontwerp tot en met de oplevering en ingebruikname. We houden rekening met de ruimtelijke eisen voor alle doelgroepen. Zo komen we tot een integraal toegankelijk geheel zonder prominent zichtbare aanpassingen.

Voor het advies kunnen we rekenen op een multidisciplinair team dat bestaat uit onder andere architecten, ingenieurs, ergotherapeuten en mobiliteitsdeskundigen. Onze medewerkers hebben de nodige technische achtergrond om de plannen te interpreteren. Binnen het concept doen ze ook samen met de ontwerper en bouwheer de nodige bijsturingen en bieden ze alternatieven aan.

Op de website Toegankelijk Gebouw vind je praktische informatie, goede voorbeelden, aanbevelingen voor ontwerp en uitvoering en de relevante regelgeving. Je kan ook op de hoogte blijven door je in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Snel naar

Contact

info@inter.vlaanderen

Vestiging Hasselt | Maatschappelijke zetel

Belgiëplein 1, 3510 Hasselt | 011 26 50 30

Vestiging Sint-Niklaas

Parklaan 115b, 9100 Sint-Niklaas | 03 766 49 68

Vestiging Brugge

Baron Ruzettelaan 7/0, 8310 Brugge | 050 60 20 75