Overslaan en naar de inhoud gaan

Label gebouwen - procedures

Om het kwaliteitslabel toegankelijk gebouw bij nieuwbouw, verbouwing en bestaande gebouwen te halen, doorloop je een procedure.

Procedure bij nieuwbouw, verbouwing of grondige renovatie 

Je past tijdens de ontwerp- en bouwfase de A++ normen toe. Je krijgt hiervoor begeleiding van Inter met een volledig adviestraject. Zijn er afwijkingen van de normen nodig, dan moet je die verantwoorden. Inter beoordeelt dan.

Na de uitvoering doet Inter een controle ter plaatse. Een labelcommissie bekijkt het resultaat en beslist of en welk label je krijgt.

Procedure bij (gedeeltelijke) verbouwing

Je past de A++ normen toe op de onderdelen die je verbouwt. Je krijgt hiervoor begeleiding van Inter met een volledig adviestraject. 

Inter voert ook een controle uit van de toegankelijkheid van de bestaande delen die je niet verbouwt. Het resultaat bepaalt mee of en welk label je krijgt van de labelcommissie.

Procedure bij bestaande gebouwen

Inter controleert de toegankelijkheid van je bestaande gebouw. Een labelcommissie bekijkt het resultaat en beslist of en welk label je krijgt. 

Contact

Label toegankelijk gebouw

011 26 50 30