Skip to main content

Label kantoorgebouwen

Het label toegankelijk kantoorgebouw is een kwaliteitslabel dat we ontwikkelden in opdracht van het agentschap Facilitair Bedrijf van de Vlaamse Overheid.

Label kantoorgebouwen

Met het kwaliteitslabel toegankelijk gebouw kan je de geleverde inspanningen rond toegankelijkheid valideren. Daarbij gaat het zowel om bouw- als verbouwprojecten. Ook voor eigenaars of huurders van bestaande gebouwen is het label interessant. Zij kunnen op die manier een zicht krijgen op de graad van toegankelijkheid van het bestaande kantoorpatrimonium.

Er zijn drie niveaus van het kwaliteitslabel:

 • Een A++ label staat voor een excellent gebouw  
  De gebouwen die dit label krijgen, zijn optimaal bruikbaar voor een grote groep van gebruikers.
   
 • Een A+ label staat voor een goed toegankelijk gebouw  
  De gebouwen die dit label krijgen, zijn goed toegankelijk voor alle gebruikers (bezoekers en personeel). De Vlaamse Stedenbouwkundige Verordening ligt aan de basis van het A+ label. Daarnaast voegden we bijkomende criteria toe.  
   
 • Een A label staat nog steeds voor een bruikbaar gebouw
  Een gebouw met het A label is bruikbaar, maar de kans bestaat dat gebruikers wel wat hulp nodig hebben. Dit label zal eerder het streefdoel zijn voor bestaande gebouwen.

Ambitie

De wetgeving overstijgen

Regelgeving is belangrijk en vormt de basis van het label. Daarnaast zijn de wettelijke normen aangevuld met andere criteria, zoals buitenlandse toegankelijkheidswetgeving, handboeken toegankelijkheid, bouwcodes, NBN- en ISO-normen... Zo kwamen we tot een referentiekader met criteria om tot een integraal toegankelijk kantoorgebouw te komen.

Zowel personeel als bezoekers

Zowel de Vlaamse als Brusselse verordening toegankelijkheid hebben enkel betrekking op de publieke delen van het gebouw. Personeelsruimten moeten strikt genomen niet toegankelijk zijn. Het label stelt zich tot doel om een kwaliteitsvolle toegankelijke omgeving en kantoorgebouw te realiseren, zowel voor het publiek als voor de werknemers.

Concept, structuur en afwerking

Toegankelijkheid moet reeds vanaf de conceptfase geïntegreerd worden en speelt gedurende het gehele ontwerpproces een rol. Het volstaat niet om éénmalig de criteria te toetsen aan het ontwerp. Het te laat toepassen van toegankelijkheidsoplossingen leidt vaak tot onaantrekkelijke en achteraf toegevoegde voorzieningen, exclusief bedoeld voor specifieke doelgroepen.

Ontwerpen voor iedereen

Design for all of 'ontwerpen voor iedereen' is een ontwerpfilosofie waarbij menselijke diversiteit en sociale inclusie (gelijkheid) centraal staan. Door het gebruikscomfort te verhogen, krijg je een grotere tevredenheid van alle gebruikers en dus niet enkel van mensen met beperkingen. Naast toegankelijkheid en bruikbaarheid is er ook aandacht voor esthetiek en een positieve sociale perceptie.

Hoe aanvragen?

Om tot de toekenning van het kwaliteitslabel te komen, moet een aantal stappen doorlopen worden. Deze stappen variëren, afhankelijk of het een nieuwbouwproject, een verbouwing of een bestaand gebouw betreft. Klik hier voor meer informatie over deze drie procedures.

Voor vragen of meer informatie kan je terecht bij label@inter.vlaanderen of 011 26 50 30.

 

Snel naar

Contact

info@inter.vlaanderen

Label toegankelijk gebouw

011 26 50 30