Skip to main content

Onderzoek

Met onderzoeksprojecten willen we integrale toegankelijkheid en Universal Design bevorderen. We doen dit in samenwerking met overheden, andere expertisecentra, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, bedrijven, organisaties, gebruikers(organisaties)... 

Foto: © Koen Broos

Onderzoek

Onze onderzoeksprojecten zijn beleidsgericht of vertalen zich naar praktische toepassingen en instrumenten op maat. 

Om toegankelijkheid te kunnen inbedden kiest het Vlaamse gelijkekansenbeleid voor de Open Coördinatiemethode (OCM). Dit is een horizontale of beleidsoverschrijdende aanpak waarin we optreden als technische partner.

Snel naar

Contact

info@inter.vlaanderen

Inter

Tussen mens en omgeving | 011 26 50 30