Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuwe concepten

We testen nieuwe concepten en methodieken uit door actieonderzoek en pilootprojecten.

Wonen van morgen begint vandaag (2013-2014)

Een project binnen de campagne 'Vroeger nadenken over morgen' van de Koning Boudewijnstichting.

In Vlaanderen worden heel wat termen gebruikt om alternatieve woonvormen met een intergenerationeel of zorgkarakter te benoemen, zoals kangoeroewonen, zorgwonen, duplexwonen. Met dit project verduidelijken we een aantal van die termen en duiden we hun betekenis en achtergrond.

We ontwikkelen ook een draaiboek, een praktisch instrument dat gebruikt kan worden bij het voorbereiden van een eigen woonproject. Het geeft een antwoord op een aantal praktische vragen die gesteld moeten worden bij het haalbaarheidsonderzoek over stedenbouwkundige, juridische of fiscale aspecten.

De resultaten zijn verwerkt op de website van De Zilveren Sleutel.

Integrale oudertoets (AIPA) (2014-2016)

In samenwerking met de stad Aalst, ‘t Oorhuis en Zorginnovatiecluster binnen het project ‘Integrale ouderentoets’ van IWT proeftuin AIPA - ‘Ageing in Place Aalst’.

Lang thuis blijven wonen is prima, maar het risico op vereenzaming is reëel. Ouderen moeten zo lang mogelijk aan het openbaar leven kunnen deelnemen. Daarom de “Integrale ouderentoets”: een screening van zowel de infrastructuur als de totale dienstverlening van het (stads)bestuur in Aalst. Er wordt een methodiek ontwikkeld die dankzij het testpubliek is afgestemd op de noden en wensen van de ouderen en die dan ook, mits aanpassingen aan de lokale realiteit, kan worden toegepast in andere steden en gemeenten.

Hiermee willen we:

  • mogelijk maken dat ouderen (al dan niet zorgbehoevend) die thuis wonen toegang hebben tot het publieke leven en zo het risico op sociaal isolement tegengaan, als randvoorwaarde om langer thuis te kunnen blijven;
  • zorgvragen voorkomen, door preventie van ongevallen in de nabije woonomgeving en bij gebruik van de publieke ruimte en openbare diensten;
  • de toegankelijkheid van openbare diensten (inclusief zorgdiensten) garanderen voor ouderen (al dan niet zorgbehoevend);
  • garanderen dat ook sociaal zwakkere doelgroepen automatisch en vanzelfsprekend gebruik kunnen maken van de dienstverlening van de stad of gemeente;
  • ouderen maximaal betrekken bij het openbare leven en hen ook optimaal laten genieten van de dienstverlening op het grondgebied van de gemeente.

Contact

Inter

#IedereenOveral | 011 26 50 30