Skip to main content

Erfgoed

Start je een project op in een beschermd goed? Dan kunnen wij je helpen om de toegankelijkheid in kaart te brengen. We bouwden de voorbije jaren heel wat ervaring op. Die ervaring kunnen we omzetten in bruikbare adviezen en waar nodig, bijhorende documenten.

Erfgoed

Ben je eigenaar van een waardevol historisch gebouw of ben je aangesteld als ontwerper voor een restauratie? Wij kunnen een adviestraject op maat voorstellen. Zo helpen wij jou om de toegankelijkheid voor personen met een handicap centraal te plaatsen en om volgens de Universal Design benadering te werken. Maak je een dossier op in het kader van een 'Open Erfgoed' erkenning? Dan ben je verplicht om op voorhand advies in te winnen bij ons.

Zowel bij een verplicht advies als bij een adviestraject gebeurt onze advisering steeds met het nodige respect voor de bescherming van het erfgoed. Voor ons staat steeds het gesprek en het plaatsbezoek centraal. We dompelen ons daarbij onder in de geest van het voorliggend restauratiedossier. We zoeken ook steeds de grenzen van het haalbare op om de toegankelijkheid zo goed mogelijk te integreren. Daarbij geven we tips, delen we ervaring en gelijkaardige voorbeeldprojecten en gaan we in overleg met de betrokken erfgoedconsulent.

Contact

info@inter.vlaanderen

Inter

Tussen mens en omgeving | 011 26 50 30