Skip to main content

Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer is er voor iedereen. In de praktijk is de bus, tram of trein nemen echter voor iedereen niet zo evident. Om te kunnen spreken van toegankelijk vervoer moeten alle onderdelen van de vervoersketen bereikbaar, betreedbaar en bruikbaar zijn vanaf het vertrek tot aan de bestemming. 

Openbaar vervoer

De vervoersketen omvat naast het publiek domein in het algemeen, ook de halte-infrastructuur, de stations, het rollend materieel en de aansluitingsmogelijkheden en beschikbaarheid. Ook begrijpelijke informatie en een klantvriendelijke service zijn onmisbaar.

De halte-infrastructuur is de verantwoordelijkheid van de wegbeheerder. Voor gewestwegen is dit het Agentschap Wegen en Verkeer. Voor de overige wegen zijn dit de steden en gemeenten. De Lijn stelt richtlijnen en typetekeningen voor toegankelijke haltes ter beschikking van ontwerpers en wegbeheerders en ook de NMBS heeft een uitgebreide richtlijnenbundel toegankelijkheid.

Toegankelijkheid is echter meer dan een optelsom van richtlijnen. We hebben de expertise en ervaring om de richtlijnen in de praktijk om te zetten en kunnen beheerders, ontwerpers en uitvoerders helpen om tot een optimaal toegankelijke oplossing te komen.

Consulteer de richtlijnen toegankelijke haltes van De Lijn

Consulteer de bushaltegids: Standaardisatie van toegankelijke bushaltes van De Lijn

Consulteer de principeontwerpen bushaltegids van De Lijn

 

Contact

info@inter.vlaanderen

Inter

Tussen mens en omgeving | 011 26 50 30