Skip to main content

Straten en pleinen

Een goed ontworpen en beheerd publiek domein geeft iedereen de mogelijkheid deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Straten en pleinen zouden voor iedereen zelfstandig en evenwaardig bruikbaar moeten zijn.

Straten en pleinen

We hebben de ervaring en expertise om ontwerpers en beheerders bij de aanleg of heraanleg van het publiek domein te begeleiden om te komen tot een optimale toegankelijkheid.

Straten en pleinen moeten aangepast zijn aan de mens met zijn wisselende en evoluerende mogelijkheden. Waar mogelijk worden de behoeften van de uitzonderingen geïntegreerd en slechts als het niet anders kan worden er aanpassingen voor een bepaalde doelgroep voorzien.

Toegankelijkheid is geen dure aangelegenheid als je er van bij de start van het project rekening mee houdt. Alleen zo kunnen de integratie in het ontwerp en het resultaat optimaal zijn. Zoveel te later je toegankelijkheid betrekt in het ontwerp- en bouwproces, zoveel te hoger vallen de kosten uit en zoveel te lager is de graad van integratie in het ontwerp. We sluiten dan ook liefst van in het begin aan bij het overleg.

Ook voor de geleiding voor blinden en slechtzienden dringt een dergelijke helikoptervisie zich op. Het heeft weinig zin om alleen bij nieuwe infrastructuurprojecten gids- en geleidelijnen te voorzien. Het is ook niet efficiënt om overal geleiding te voorzien. We kunnen in samenspraak met de blinde en slechtziende bewoners en gebruikers van de stad of gemeente een masterplan opstellen voor de geleiding.

Toegankelijk publiek domein. Vademecum.

Snel naar

Contact

info@inter.vlaanderen

Inter

Tussen mens en omgeving | 011 26 50 30