Overslaan en naar de inhoud gaan

Waar kan je terecht met je vragen of opmerkingen?

Ben je ingeschreven als Inter-vrijwilliger en heb je vragen of bedenkingen bij de toegankelijkheid van een evenement of bij de werking van Inter? We verwachten dat je dat aan ons meldt. Dankzij jouw input kunnen we onszelf verbeteren.

Bij wie kan je terecht?

  1. Rechtstreekse verantwoordelijke

In de eerste plaats kan je terecht bij de verantwoordelijke vrijwilliger of de verantwoordelijke beroepskracht van een evenement.

  1. Meldpunt

Wanneer je, om welke reden dan ook, niet terecht kan of wil bij de verantwoordelijke, mag je altijd mailen naar het meldpunt van de Inter-eventwerking. Dat is coördinator Bart Parmentier (bart.parmentier@inter.vlaanderen).

Je kan Bart mailen voor alle soorten meldingen: die kunnen gaan over een persoon of over de werking van Inter.

  1. Klachtenprocedure

Biedt ook het meldpunt geen uitkomst? Dan kan je je klacht richten aan de klachtencoördinator van Inter via klachtencoordinator@inter.vlaanderen. Meer informatie over de klachtenprocedure van Inter.  

Meldingen en klachten behandelen we altijd discreet en met respect voor de privacy.

Contact

Vrijwilligerswerking events

011 26 50 30