Overslaan en naar de inhoud gaan

Ook  de provincie Vlaams-Brabant werkt mee aan de Campagneweek!

Omdat niets meer inspireert dan goede voorbeelden organiseert de provincie Vlaams-Brabant in samenwerking met Inter een info/inleef- sessie op maandag 26 maart 2018.

Wist u dat op 1 maart 2018 de Vlaamse stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid al 8 jaar in voege is? In de praktijk stellen wij vast dat er hierover nog steeds veel vragen leven. Wij willen daarom uw geheugen kort opfrissen. Aan de hand van voorbeelden reiken wij handvatten aan om dossiers te bekijken in functie van toegankelijkheid en Universal Design. We doorprikken hierbij de vooroordelen die er bestaan over het toegankelijkheid. Na een kort theoretisch gedeelte kan u zelf ondervinden hoe personen met een beperking een gebouw of de omgeving ervaren.

Ongetwijfeld bracht u al een bezoek aan het Provinciehuis in Leuven, maar op deze dag willen wij u de toegankelijkheid van dit gebouw in realtime laten ervaren. Na deze in(be)leving wordt u een lunch aangeboden.

Na de lunch krijgt u de mogelijkheid om eigen dossiers te bespreken met de toegankelijkheidsadviseurs van Inter. Ook krijgt u de kans om nog vragen te stellen over acties in het kader van het ’10 Punten programma – Naar een toegankelijke gemeente’.

Deze dag wordt ingericht voor schepenen, stedenbouwkundige ambtenaren, medewerkers  die werken rond toegankelijkheid en de contactpersonen voor het 10 Puntenprogramma.

Programma
9u00    Ontvangst
9u30    Verwelkoming door Gedeputeerde Marc Florquin
9u35    Vlaamse stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid in de praktijk door
              Caroline Delveaux, Toegankelijkheidsadviseur
              Aanbod vanuit de provincie Vlaams-Brabant door Alexander Leysen,
              Deskundige toegankelijkheid van de provincie Vlaams-Brabant
11u00  Realtime beleving van het Provinciehuis
12u30  Lunch
13u30  Stel uw vraag m.b.t. uw dossiers en/of het ‘10 Punten programma –  Naar een toegankelijke gemeente’ 
15u00  Afsluiting

Praktisch
Datum: maandag 26 maart
Plaats: Provinciehuis Leuven – Raadszaal
Lunch zal worden voorzien.
De deelname is gratis, maar inschrijven is noodzakelijk.

Voor inschrijvingen en meer informatie kan u terecht bij Alexander Leysen op het nummer 016 26 73 91 of per mail via alexander.leysen@vlaamsbrabant.be met de vermelding van uw naam, functie en gemeente. Geef ook mee welk dossier u wenst te bespreken. Graag inschrijven voor 22 maart 2018.