Overslaan en naar de inhoud gaan

Basisbereikbaarheid

Basisbereikbaarheid is de nieuwe visie op mobiliteit in Vlaanderen. Belangrijke maatschappelijke locaties, zoals bedrijventerreinen, scholen, ziekenhuizen en winkelcentra, moeten optimaal bereikbaar zijn voor de reiziger.

Basisbereikbaarheid

Om mee te doen in onze samenleving moet je op veel plaatsen kunnen geraken: je werk, je school, de winkel, je sportclub, bij je kapper of je dokter bijvoorbeeld. Vlaanderen werkt aan basisbereikbaarheid zodat iedereen zich vlot kan verplaatsen. Ook als je een handicap hebt of wat ouder bent, wil je dat vlot kunnen doen. Daarom bewaakt Inter samen met anderen dat die basisbereikbaarheid voor iedereen toegankelijk is.

Basisbereikbaarheid, wat is dat?

Basisbereikbaarheid is een nieuwe aanpak om het openbaar vervoer en de vervoersnetwerken in Vlaanderen beter af te stemmen op de vraag. De Lijn organiseert het openbaar vervoer niet meer alleen, maar samen met steden en gemeenten en andere betrokkenen. Belangrijke bestemmingen zoals scholen, ziekenhuizen, bedrijventerreinen en winkelcentra moet je zo makkelijk mogelijk kunnen bereiken.

Dat houdt in dat het openbaar vervoer inzet op een betere doorstroming met minder omrijden en dat het voorrang geeft aan belangrijke bestemmingen. Reizigers moeten dan minder lang wachten op een volgende verbinding en hun reistijd wordt ook korter. Maar een ander gevolg is dat haltes met minder reizigers wegvallen en dat de verplaatsing naar de haltes die overblijven gemiddeld langer wordt. Combimobiliteit moet ervoor zorgen dat mensen vlot aan de haltes op de belangrijke assen raken. Dat is verschillende vervoersmogelijkheden combineren: te voet of met de fiets of met een deelauto of taxi. Op goed herkenbare knooppunten, de mobipunten, zullen reizigers kunnen wisselen van vervoermiddel.

symbolische weergave van basisbereikbaarheid

Samen met anderen toegankelijkheid bewaken

Er komen dus heel wat veranderingen aan. Zeker voor mensen met een handicap en ouderen hebben die gevolgen. Een langere afstand tot de halte en vervoersmogelijkheden combineren ligt voor hen minder voor de hand. Inter ondersteunt de Vlaamse overheid in het toegankelijk maken van het vervoerssysteem, de haltes en de mobipunten. Want je verplaatsen net als iedereen is niet alleen een recht. Een apart systeem voor doelgroepenvervoer kost ook heel wat meer aan de samenleving.

We werken aan het inbedden van toegankelijkheid bij de richtlijnen en regelgeving voor de infrastructuur en bij de voorwaarden voor de financiële ondersteuning ervan.

Dat doen we via de kenniscel toegankelijkheid van het departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid. Ook het Agentschap Wegen en Verkeer en De Lijn zitten daarin.

De kenniscel kwam er om de rechten te verzekeren van mensen met een handicap volgens het VN-verdrag dat ook België ondertekende en in het kader van de doelstellingen van het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsdecreet en het Vlaams horizontaal gelijkekansenbeleidsplan. We brengen er kennis samen om het beleid te ondersteunen.

We werken een monitoringsysteem uit voor toegankelijkheid binnen basisbereikbaarheid waarmee het beleid inzichten krijgt en verslag kan uitbrengen over zijn doelstellingen. Die kan het meteen ook gebruiken voor de verplichte rapportage over de stapsgewijze uitvoering van het VN-verdrag in Vlaanderen.

We verzamelen daarvoor kennis over bestaande richtlijnen, doelstellingen, indicatoren, instrumenten en goede voorbeelden in Vlaanderen en daarbuiten.

Dat alles kan je niet zonder de eindgebruikers te betrekken. Daarom is er een breed gebruikersoverleg voorzien in 2020 met alle doelgroepen waarvoor toegankelijkheid extra belangrijk is: mensen met een handicap, ouderen maar ook jonge gezinnen.

Inter tekende een samenwerkingsovereenkomst met het departement Mobiliteit en Openbare Werken voor zijn ondersteuning bij alle acties voor het bewaken van de toegankelijkheid binnen de basisbereikbaarheid.

 

 

Contact

Vestiging Hasselt | Maatschappelijke zetel

Belgiëplein 1, 3510 Hasselt | 011 26 50 30