Overslaan en naar de inhoud gaan
Glazen wand kantoorgebouw met tekstmarkering

PERSBERICHT: VDAB gaat in zee met Inter en zet daarmee in op de maximale toegankelijkheid voor personen met een beperking

Vrijdag 14 oktober 2016 | VDAB wil een toonaangevende Vlaamse Overheidsorganisatie zijn door een samenwerkingsakkoord aan te gaan met Inter. Zo zetten zij in op maximale toegankelijkheid van personen met een beperking. Samen met de ondersteuning van Inter zal VDAB komende 5 jaar haar gebouwenpatrimonium onder de loep nemen en aanpassingen doen waar nodig.

Een toegankelijke leefomgeving en dienstverlening is een basisrecht. Zij vormen de sleutel tot een volwaardige maatschappelijke integratie en participatie van iedereen. Toegankelijkheid betekent onder meer dat gebouwen en hun omgeving bereikbaar, betreedbaar en bruikbaar moeten zijn. Dit opdat iedereen op een onafhankelijk en gelijkwaardige manier kan participeren.

Om dit te realiseren gaat VDAB de komende 5 jaar in samenwerking met Inter haar bestaand en nieuw gebouwenpatrimonium via audits screenen en aanpassingen doen waar mogelijk. Het doel is om tot een performant gebouwenpatrimonium te komen waarbij kwaliteit, gebruikscomfort en toegankelijkheid hand in hand gaan.

Voor VDAB is het belangrijk dat haar dienstverlening open staat voor alle klanten en medewerkers. Daarbij mag het geen rol spelen of iemand naast zijn talenten ook een beperking heeft. Elke klant en medewerker moet van deze dienstverlening gebruik kunnen maken om zijn of haar kansen op tewerkstelling te verhogen.

De samenwerkingsovereenkomst tussen VDAB en Inter is dan ook een belangrijke stap in de richting van de realisatie van nog meer toegankelijkheid.

Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder VDAB: “Dit samenwerkingsakkoord is een belangrijke stap in de richting van een duurzame organisatie, iets wat we hoog in het vaandel dragen. We willen een voorbeeld stellen naar alle andere sectoren en organisaties om te investeren in toegankelijkheid en Universal Design."

Wendy Metten, Waarnemend Algemeen Directeur Inter: “Met deze samenwerking geeft VDAB een belangrijk signaal dat toegankelijkheid en Universal Design hoog op de agenda staat. Het geeft de burger ook de garantie dat toegankelijkheid en Universal Design op lange termijn aandachtspunten zijn en zullen blijven. Het zijn immers belangrijke kwaliteitscriteria voor een goede dienstverlening. Voor personen met een handicap is toegankelijkheid een recht, maar het zorgt ook voor een verhoogd gebruikscomfort voor iedereen.”

Meer informatie:

Shaireen Aftab, Woordvoerder VDAB

Wendy Metten, Waarnemend Algemeen Directeur Inter

OVER VDAB:

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) bestaat sinds 1989 en staat onder toezicht van de Vlaamse minister van Werk.
De rode draad van de missie van VDAB is: “loopbaanzekerheid voor elke burger".

  • Als loopbaanregisseur schept de organisatie voor alle Vlaamse burgers een inspirerend netwerk om maximaal zelf hun loopbaan te ontwikkelen. Dat gebeurt met het oog op een vlottere arbeidsmarktwerking en welvaart voor iedereen.
  • Als dienstverlener zet VDAB burgers aan om maximaal hun talenten en competenties te ontplooien. Daarin spelen wij helder samen met andere dienstverleners. Speciale aandacht hebben we voor burgers uit kansengroepen.

Om die missie zo efficiënt mogelijk uit te voeren, biedt VDAB een uitgebreid en doeltreffend dienstenpakket aan: arbeidsbemiddeling, competentieontwikkeling, loopbaandienstverlening, faciliteren van de arbeidsmarktwerking.

VDAB wil betrouwbare, behulpzame en wendbare service aanbieden en de burger (werkzoekende, werkende en werkgever) op een zo efficiënt mogelijke manier benaderen. De nieuwste informaticatoepassingen spelen hier op in.

Meer daarover lees je op www.vdab.be.

OVER INTER:

Inter wil de interactie tussen mens en omgeving verbeteren. Mensen hebben een handicap als de omgeving niet is aangepast aan hun mogelijkheden. Inter biedt daarom ondersteuning om de omgeving bereikbaar, betreedbaar, bruikbaar en begrijpelijk te maken voor iedereen. Inter is de verbinding tussen het beleid, gebruikers en professionelen.

Inter is een expertisecentrum in toegankelijkheid en Universal Design en geeft bouwkundig toegankelijkheidsadvies van ontwerp tot realisatie, maakt evenementen toegankelijk, geeft vormingen, adviseert overheden en doet onderzoek naar de toegankelijkheidssituatie in Vlaanderen.

Meer daarover lees je op www.inter.vlaanderen.

Contact

info@inter.vlaanderen

Inter

Tussen mens en omgeving | 011 26 50 30