Overslaan en naar de inhoud gaan

Tips om de publieksopkomst te vergroten

  • Neem liefst zo snel mogelijk contact op met de doelgroep en betrek ze bij de keuze van je voorstelling, de promotie en de praktische uitwerking.
  • Check bij de doelgroep welke aanpassingen nuttig en nodig zijn.
  • Is er een goede spreiding ten opzichte van andere activiteiten voor de doelgroep? Bijvoorbeeld: is er in dezelfde regio of in dezelfde periode een gelijkaardige activiteit? Hou hier zeker rekening mee.
  • Zorg ervoor dat de locatie goed bereikbaar is met het openbaar vervoer.
  • Programmeer de voorstelling niet te laat op de avond. Een namiddagvoorstelling heeft de voorkeur.
  • Voer promotie via specifieke communicatiekanalen van de doelgroep.

Contact

Eventwerking

011 26 50 30