Overslaan en naar de inhoud gaan

Universal Design | ontwerpen voor iedereen

Universal Design is een ontwerpvisie die een integrale aanpak stimuleert in plaats van een optelsom van meerdere afzonderlijke oplossingen om integrale toegankelijkheid te bereiken. Het is dus niet de bedoeling om aparte maatregelen te nemen voor elke persoon die van het ‘gemiddelde’ afwijkt. Het is wel de bedoeling om bij elk ontwerp rekening te houden met de grote diversiteit aan gebruikers.

Deze geïntegreerde aanpak maakt een integraal toegankelijk ontwerp kosteneffectief en esthetisch verantwoord.

Vanaf de start van een ontwerpproces

De principes van Universal Design zijn van bij de start in een ontwerpproces belangrijk. Op die manier komen de noden van alle gebruikers aan bod. Bij de aanvang van elk ontwerpproces staat de volgende vraag centraal:

“Hoe kan een product, een grafische boodschap, een website, een gebouw of een publieke ruimte zowel functioneel als aantrekkelijk zijn voor een zo divers mogelijke groep gebruikers?”

Gebruiksgericht ontwerpen

Universal Design betekent gebruikersgericht ontwerpen of user-centered design. In plaats van te focussen op specifieke beperkingen, reikt Universal Design oplossingen aan die voor iedereen makkelijk bruikbaar zijn: onafhankelijk van lichamelijke mogelijkheden, leeftijd, geslacht, etniciteit, cultuur, taal en leerstijl.

Mooi en makkelijk

Het doel van Universal Design is een slim ontwerp: een mooie en aantrekkelijke vormgeving gecombineerd met praktisch gebruik voor iedereen.

Zeven principes van Universal Design

De basis van Universal Design zijn zeven ontwerpprincipes. Deze principes zijn een leidraad om binnen het ontwerp- en bouwproces van omgevingen, gebouwen, producten en informatie een grote gebruikskwaliteit voor iedereen te garanderen.

"Goede ontwerpen creëren mogelijkheden en ondersteunen de gebruiker, slechte ontwerpen belemmeren en sluiten mensen uit."

1. Bruikbaar voor iedereen
Het ontwerp is bruikbaar voor iedereen, elk met eigen beperkingen en mogelijkheden.

2. Flexibel in het gebruik
Het ontwerp is geschikt voor allerlei voorkeuren en mogelijkheden.

3. Eenvoudig en intuïtief gebruik
Het ontwerp is eenvoudig verstaanbaar, onafhankelijk van de ervaring, (taal)kennis,  of mate van concentratie van de gebruiker.

4. Begrijpelijke informatie
De communicatie naar de gebruiker is efficiënt. De omgevingsomstandigheden en zintuiglijke of cognitieve capaciteiten van de gebruiker spelen daarbij geen rol.

5. Marge voor vergissingen
De gevaren en ongewenste resultaten van verkeerde handelingen en onbewuste acties zijn beperkt.

6. Beperkte inspanning
De gebruiker kan met een minimale inspanning en op een efficiënte en comfortabele manier gebruikmaken van het ontwerp.

7. Geschikte afmetingen en gebruiksruimten
Er zijn passende maten en ruimte voor het bereiken, betreden, grijpen of gebruiken. Ook dit is onafhankelijk van de eigenheid van de gebruikers.

Actueel

Recente activiteiten of evenementen over Universal Design worden bekendgemaakt op de nieuwspagina of op de homepage onder 'In de kijker'.

Contact

Inter

Tussen mens en omgeving | 011 26 50 30